HET ONDERZOEK

“Mensen met een gezonde leefstijl hebben minder risico’s op ziekten zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte en botontkalking.”

Werken aan een gezonde leefstijl

Tijdens en na de behandeling tegen kanker is het belangrijk gezond te leven, onder andere door voldoende (buiten) te bewegen en veel groente en fruit te eten. Mensen met een gezonde leefstijl hebben minder risico’s op ziekten zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte en botontkalking. Een gezonde levensstijl volhouden kan moeilijk zijn, helemaal als je kanker hebt (gehad).

Doel van dit initiatief is om door middel van tuinieren op een leuke en prettige manier te werken aan een gezonde leefstijl. Een leefstijl die patiënten niet alleen helpt tijdens het herstelproces, maar ook bijdraagt aan het voortzetten van een gezonde leefstijl na kanker. Een vergelijkbare eerste studie in Amerika heeft positieve resultaten laten zien; deelnemers gingen meer bewegen en meer groente en fruit eten. Dit hopen we in Almere natuurlijk ook te bereiken.

Op 1 juni 2017 vormde de Grote Markt in Almere het decor voor de eerste live uitzending van Flevo Campus radio, een twee uur durende radioshow die live te volgen was en waarin de nieuwste inzichten over de relatie tussen voedsel en de stad werden besproken. Esther Veen praat in deze radioshow over Healing Gardens. Zij is te horen vanaf 1:14.

“In de pilot wordt gekeken hoe deelnemers het tuinieren ervaren, en of deze vorm van tuinieren aansluit bij de wensen van de deelnemers.”

Speerpunten van het onderzoek

De eerste stap in het onderzoeksprogramma was een zogenaamde pilot, een kleine voorstudie. Hier deden zes mensen aan mee die kanker hebben (gehad). Van april tot oktober 2017 hebben zij getuinierd in (verhoogde) bakken bij Parkhuys, onder begeleiding van ervaren vrijwilligers. In de pilot werd gekeken hoe deelnemers het tuinieren ervaren, en of deze vorm van tuinieren aansluit bij de wensen van de deelnemers. Daarnaast is onderzocht hoe deelnemers het ervaren om samen met lotgenoten te tuinieren, of mensen zich beter (of prettiger) gaan voelen en of mensen meer gaan bewegen en/of beter gaan eten. De resultaten van dit vooronderzoek worden gebruikt voor de opzet van het onderzoeksprogramma.

In het onderzoeksprogramma wordt onderzocht wat de effecten zijn van tuinieren op de leefstijl en welbevinden van (ex-)kankerpatiënten – denk daarbij aan zaken als beweging, groente- en fruitinname, vitamine D inname, maar ook ondersteuning van lotgenoten.